Cień

Aktualnosci

20-11-2008
Rozbudowa ul.Grzybowskiej w Warszawie

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ul.Grzybowskiej od ul.Siedmiogrodzkiej do ul.Jana Pawła II w Warszawie . Projekt obejmuje kompleksową przebudowę ul.Grzybowskiej wraz z kolidującą infrastrukturą .

Przewidziano układ dwujezdniowy 2x2 wraz z jednostronną ścieżką rowerową , zatokami autobusowymi oraz poprawą BRD (azyle dla pieszych , wyspy )

INWESTOR : Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

Pozostałe aktualności

Copyright © KomProjekt s.c.