Cień

Aktualnosci

20-08-2008
Rozbudowa Al.Dzieci Polskich w Warszawie

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Al.Dzieci Polskich w Warszawie (Wawer) na odcinku od pętli autobusowej przy Centrum Zdrowia Dziecka do granicy Dzielnicy Wawer .

Zaprojektowano nową jezdnię szerokości 7m , wraz z obustronnym ciągiem pieszym oraz jednostronną ścieżką rowerową .

Z uwagi na brak istnijącego odwodnienia w w/w ulicy , zaprojektowano kanalizację deszczową .

Całośc prac obejmowała budowę oświetlenia oraz likwidację kolizji z istniejącą infrastrukturą .

INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

 

Pozostałe aktualności

Copyright © KomProjekt s.c.