Cień

Aktualnosci

21-08-2008
Rozbudowa ul.Borkowskiej-Nowoborkowskiej-Granicznej w Warszawie

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ul.Borkowskiej oraz Granicznej z budową ul.Nowoborkowskiej  [Dzielnica Wesoła]

Projekt dowiązano do opracowania również realizowanego równolegle w naszym biurze Al.Dzieci Polskich .

Przewidziano :

- obustronne ciągi piesze

- jednostronną ścieżkę rowerową

- budowę kanalizacji deszczowej

- budowę oświetlenia ulicznego

- budowę zatok autobusowych

Teren inwestycji obejmuje Mazowiecki Park Krajobrazowy - zatem szczególną uwagę zwróciliśmy na ochronę zieleni oraz minimalizację wycinki drzew z uwagi na przewidziane roboty.

INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Pozostałe aktualności

Copyright © KomProjekt s.c.