Cień

Oferta

Profil działalności Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego KOMPROJEKT s.c. stanowią:

 • kompleksowe dokumentacje projektowe inwestycji budownictwa inżynieryjnego i komunikacyjnego
 • projekty drogowe dla dróg kategorii D, L, Z, G, GP
 • projekty i analizy z zakresu inżynierii ruchu
 • projekty sygnalizacji świetlnych
 • koncepcje komunikacyjne
 • projekty sieci uzbrojenia terenu
 • projekty odwodnienia, wzmacniania gruntów
 • projekty obiektów inżynierskich, ścian oporowych
 • projekty ekranów i zabezpieczeń akustycznych
 • prowadzenie nadzorów autorskich
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • projekty zieleni


Zamawiający otrzymuje kompletną dokumentację projektową z której Wykonawca może kompleksowo wykonać wszelkie niezbędne roboty.

Copyright © KomProjekt s.c.