Cień

O firmie

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "KomProjekt s.c." istnieje od 2001 roku działając na polu Inżynierii Lądowej .
Zajmujemy się doradztwem, projektami, a także nadzorem nad realizowanymi obiektami oferując naszym klientom kompleksowe usługi  związane z projektowaniem komunikacyjnym oraz wynikającym z tego projektami przebudowy istniejącej infrastruktury.

Działalność inna

Biuro wspiera inicjatywy proekologiczne oraz prace na rzecz poprawy i usprawniania systemów komunikacyjnych w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej.
Współpracujemy z biurami urbanistycznymi i planistycznymi.  Utrzymujemy dobrą współpracę z wieloma samorządami, zarządcami dróg, administracją rządową i samorządową.

Działalność edytorska i wspomaganie informatyczne
Wykonywane w Biurze projekty powstają w oparciu o aktualne wersje profesjonalnych programów projektowych:

  • AutoCad
  • DROGA
  • pakiet GeoAsystent
  • program Znaki Drogowe
  • program do symulacji przejezdności AutoTURN
  • program do kalibracji map KaliBronek

Posiadamy  własne zaplecze poligraficzno-edytorskie - współpracujące z nowoczesną  siecią komputerową opartą o najnowsze urządzenia plotujące i drukujące pozwalające na wykonywanie w pełnym kolorze rysunków wielkoformatowych i niezbędnych prac edytorskich włącznie z wielkoformatowym skanowaniem , kalibracją oraz wektoryzacją materiałów.

Opracowujemy wizualizacje trójwymiarowe  i dwuwymiarowe (ortofotomapy) oraz ulotki i plakaty wykorzystywane podczas rozpraw administracyjnych i konsultacji społecznych.

Copyright © KomProjekt s.c.