Cień

Realizacje

Pętla miejska w Ciechanowie

Tematem naszego opracowania była koncepcja budowy pętli miejskiej w Ciechanowie.

Podstawowe dane:

- długość 13,7 km

- klasa drogi zbiorcza (Z)

- skrzyżowania typu rondo małe 10sztuk

- 4 obiektu mostowe

- prędkość projektowa Vp=50km/h

Koncepcję dowiązano do aktualnie realizowanych inwestycji prowadzonych przez PKP na terenie miasta, włącznie z budową nowych wiaduktów.

Przewidziano budowę ścieżki rowerowej na całej długości pętli , zatok autobusowych oraz odwodnienia .

Przeprowadzono prognozy ruchu dla całego projektowanego odcinka.

Prace obejmowały wytyczenie linii rozgraniczających wraz ze sporządzeniem projektu podziału nieruchomości.

  • Realizacja
STRONA W BUDOWIE

PRZEPRASZAMY-STRONA W BUDOWIE

ZAPRASZAMY WKRÓTCE

Projekt organizacji ruchu na drogach gminnych w Makowie Mazowieckim

Przedmiotem opracowania był projekt organizacji ruchu na wszystkich drogach gminnych w Makowie Mazowieckim .

INWESTOR : Urząd Miasta Maków Mazowiecki

  • Realizacja
  • Realizacja
  • Realizacja
Copyright © KomProjekt s.c.